โพสต์ล่าสุด

につき / Nitsuki ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

につき / Nitsuki ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ ใช้บอกเหตุผลใน ข้อความ จำพวก ประกาศ เช่น 雨天につき中止(ยกเลิก เนื่องจาก ฝนตก) N + につき ตัวอย่าง 清掃中 につき 、お足元にご注意ください โปรดระวัง...

なさそうだ / Nasasouda ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

なさそうだ / Nasasouda ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ ใช้「〜 なさそうだ 」เมื่อเห็นบางสิ่งแล้วเกิดความรู้สึก หรือคาดการณ์แล้วคิดว่า " ไม่ใช่〜 " ตัด  い เป็น く + なさそうだ な  เพิ่ม ...

だろうと思った / DaroutoOmotta ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

だろうと思った / DaroutoOmotta ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ 「〜だろう」เป็นรูปธรรมดาของ 「〜でしょう」ใช้เมื่อจะถ่ายทอดเนื้อหาที่ยังไม่รู้แน่ชัดแต่คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นให้กับผู้อื่น รูปธรรมดา +...

という / Toiu ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

という / Toiu ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ มักใช้ 「〜というという」เมื่อจะกล่าวถึงเนื้อหา เช่น 台風が来るというニュース(ข่าวเรื่องพายุจะมา) รูปธรรมดา +  という + N ตัวอย่าง ①彼が有名な 音楽家...

ように言う / Youni iiu ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

ように言う / Youni iiu ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ ใช้ 「〜 ように 言う 」เมื่อจะถ่ายทอดเนื้อหาคำสั่ง ข้อห้าม คำชี้แนะให้ปฏิบัติตามหรือคำแนะนำ เช่น  「 しと・するな 」 「 してください 」 「 したほうがいい 」  ฯลฯ...

終わる / Owaru ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

終わる / Owaru ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ ใช้ 「〜終わる」เมื่อจะกล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสิ้นสุดลง ตัด ます เปลี่ยนเป็น 終わる ตัวอย่าง ①その本、読み 終わったら 貸してもらえませんか。 ...

始めた / Hajimeta ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

始めた / Hajimeta ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย + วิธีใช้

วิธีใช้ ใช้ 「〜始める」 เมื่อจะกล่าวอย่างชัดเจนว่าเรื่องที่ใช้เวลานานจะเริ่มต้นขึ้น ตัด  ます เปลี่ยนเป็น  始める ตัวอย่าง 日本語を習い 始めた...